การใช้สินค้ารายการ O-13081
  • 3 April 2019 10:50
  • 1244
  • 0
ขออนุญาติแจ้งข่าวสาร รายการ O-13081 จะเทียบตรงกับ HINO 15607-1100 หรือ 15607-1560 รายการนี้ไม่ควรไปใช้กับรถบรรทุกยี่ห้อ HINO ซีรี่ 500 ค่ะ หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมา ทางบริษัทเราจะไม่รับผิดชอบค่ะ เพราะใส่ผิดรุ่น รายการที่ใส่กับซีรี่ 500 คือ O-13270 ค่
อ่านต่อ