วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

 
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน กรุงเทพมหานคร

 
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับคณะฑันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

 
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลรือเสาะ

 
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

 
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัด ชลบุรี

 
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

 
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้า  จังหวัดจันทบุรี

 
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

 
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี

 
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะ แผนก RCU

 
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

 
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

 
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

 
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

 
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย

 
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับสถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ

 
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลชัยบุรี จังหวัดเชียงสุราษฎร์ธานี

 
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับองค์กรทำดี ของดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (คุณบุ๋ม ปนัดดา) บริจาคเครื่องฟอกอากาศ 7ชั้น 4IN1 ให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี