ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากคุณภาพอากาศที่ไม่ดี

 

สมอง

-ปวดศีรษะ

-IQต่ำ

-ออทิศติก และ ADD*

-โรคหลอดเลือดสมอง

ADD = อาการสมาธิสั้น

คอ

-เจ็บคอ

-ไอ

-จาม

ปอด

-หอบหืด

-มะเร็งปอด

-หลอดลมอักเสบ

หัวใจ

-หัวใจวาย

-ความดันโลหิตสูง

มลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อทุกคนแต่เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากมลภาวะทางอากาศมากที่สุด  

 

 

ขั้นตอนที่ 1 (การกรองอากาศชั้นต้น)

กำจัดอนุภาคขนาดใหญ่ฝุ่นผมเกสรไรสัตว์และมลพิษอื่นๆ

 

ขั้นตอนที่ 2 (การกรองHEPA)

กำจัดอนุภาคเล็กๆ ของฝุ่น / ไรสัตว์ เกสรควันและ PM2.5

ขั้นตอนที่ 3 (การกรองคาร์บอน)

ขจัดควัน, กลิ่นที่เป็นอันตราย, กลิ่นอาหาร

ขั้นตอนที่ 4 (การกรองตัวเร่งปฏิกิริยาเย็น)

การใช้หลักการของตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันตัวกรองนี้ จะสลายฟอร์มาลดีไฮด์แอมโมเนียเบนซิน TVOC  ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และสารปนเปื้อนอันตรายอื่นๆ  ที่ปล่อยออกมาจากไม้อัด เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งทอ สี วอลเปเปอร์ และรายการครัวเรือนอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 5 (ประจุลบ 20 ล้าน)

อุปกรณ์นี้จะปล่อยประจุลบจำนวนมากทำให้อนุภาคออกซิเจน มีประจุลบ จากนั้นมันจะรวมตัวกันเป็นอนุภาคที่มีประจุบวก จุลินทรีย์และควันรวมตัวกันและจมลงสู่พื้นดิน อุปกรณ์นี้ มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก

5 ขั้นตอนการกรอง

25 ตารางเมตรพื้นที่ครอบคลุม

210 ลบ.ม./ซมอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์

20x106หน่วย/ลบ.ซม.ตัวปล่อยประจุไฟฟ้า

45 วัตต์พลังงาน